Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Zespół Szkół w Łukawcu

Odsłony: 3553

 

 

DPG – Departament Gier Planszowych
czyli Szkolny Klub Gier Planszowych
Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną Aktywni Łukawianie, pod patronatem
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko.

Inicjatywa polega na prowadzeniu dla młodzieży ze SP
w Łukawcu cyklicznych spotkań, podczas których uczestnicy będą poznawać reguły i zasady nowych gier planszowych, spędzając czas kreatywnie w oderwaniu od monitorów i ekranów telewizyjnych.
Dotacja przeznaczona jest na zakup gier planszowych, które będą wykorzystywane podczas spotkań graczy, i do wypożyczania indywidualnego.
Spotkania odbywają się od października do listopada raz w tygodniu,
po 3h.

Opiekun klubu:
Małgorzata Kowal
Wojciech Hałucha


„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram spotkań

Podsumowanie:
W dniu 26.11.2019 r. w Zespole Szkół w Łukawcu odbył się Wieczór Gier Planszowych. Impreza została zorganizowana w ramach zakończenia projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu przedsięwzięciu szkoła pozyskała gry planszowe na kwotę 5 tys. zł. oraz powstał w szkole Departament Gier Planszowych (Szkolny Klub Gier Planszowych) oraz Wypożyczalnia Gier Planszowych. Uczniowie w ramach projektu odbyli 12 spotkań. W projekcie brało udział 32 uczniów z klas IV-VIII.
Wieczór Gier Planszowych został zorganizowany dla całej społeczności szkolnej. Wzięło w nim udział 72 osoby. Impreza trwała od godz. 17.00 do 20.00. Podczas imprezy uczestnicy mogli korzystać z Wypożyczalni Gier Planszowych jak również grać w gry przyniesione przez siebie. Szkoła zapewniła ciepły poczęstunek oraz istniała możliwość zamówienia pizzy.