Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 3485

„Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca.”
Zaproście dzisiaj  proszę to słońce do Waszego domu wraz z pluszowym przyjacielem dzieci.
Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa i współpraca między przedszkolami, świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.


Cele szczegółowe:                                                                                                                                                 
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.
      Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię, a projekt został zainaugurowany czytaniem w przedszkolu.


https://www.mac.pl/malymis