Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 3220

            Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego.              
Cele projektu BAKCYL:
Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.
Działania edukacyjne w ramach projektu BAKCYL
W ramach projektu BAKCYL realizowane są różne formy edukacyjne w szkołach:
•    cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni prowadzony przez wolontariuszy-bankowców,
•    konkursy wiedzy,
•    spotkania młodzieży z ekspertami bankowości.
Grupą docelową projektu są min. uczniowie Zespołu Szkół w Łukawcu - VII i VIII klasa SP oraz III klasa Gimnazjum. W ramach projektu będą realizowane różne działania: lekcje, konkursy, spotkania z ekspertami.
08.05.2019 r. uczniowie ZS w Łukawcu uczestniczyli już w pierwszych zajęciach: „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania”. Zajęcia były prowadzone min. przez pracownika – trenera wolontariusza Banku Spółdzielczego w Jasionce.