Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 2913

W listopadzie 2022r. uczniowie klas V- VIII  Zespołu Szkół w Łukawcu kolejny już raz wzięli  aktywny udział w  akcji „BohaterON. Włącz historię!”  Jest to ogólnopolska kampania  o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Projekt cieszył się w zainteresowaniem uczniów, którzy najpierw wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy  przygotowanych przez organizatorów, zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego , posłuchali  fragmentów koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, a następnie zgodnie z przesłaniem akcji  pokazali, że pamiętają o Powstańcach i są dumni z ich bohaterskiej  postawy. 23 uczniów naszej szkoły  na portalu „Dumni z Powstańców” , nowym wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, wpisało osobiste życzenia i podziękowania dla Powstańców. Pojawiły się  wzruszające życzenia pisane,  tak jak w czasach powstańczej poczty- z użyciem tylko 25 słów. Były życzenia recytowane, nagrane na tle biało-czerwonej flagi i powstańczych symboli oraz wykonanych samodzielnie plakatów o tematyce powstańczej, a nawet życzenia wyrażone śpiewem powstańczych piosenek.
Akcja wpisała się w patriotyczne działania podejmowane cyklicznie w naszej szkole. Była lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków, oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną.
W naszej szkole chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej bohaterach. Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców !
Życzenia i podziękowania dla Powstańców od uczniów Zespołu Szkół w Łukawcu można zobaczyć  na stronie  https://dumnizpowstancow.pl/mapa wpisując w wyszukiwarkę nazwę Łukawiec.


 

Uczniowie Zespołu Szkół w Łukawcu już kolejny raz wzięli udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole. Włącz historię!” Projekt był realizowany na lekcjach historii w klasach IV-VIII SP. Zajęcia edukacyjne odbywały się w okresie X-XI 2021 r.
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu i jego bohaterom w oparciu o materiały edukacyjne organizatora. Celem lekcji było wprowadzenie uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców Warszawskich. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali oni 2 częściowego słuchowiska pt. „Mały-roznosiciel nadziei”, a następnie zapoznali się z materiałami na stronie głównej projektu, przykładowymi biogramami powstańców, ideą wysyłania kartek  z życzeniami do żyjących powstańców. Rozmawiali też na lekcjach o przedstawionych w słuchowisku wydarzeniach.
Uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w akcji, realizując zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy dla ich grupy wiekowej. Zobaczyli w ramach lekcji film edukacyjny z serii  „Co za historia! – Powstanie Warszawskie”, a następnie pracując w grupach starali się  znaleźć odpowiedź na pytania: Dlaczego doszło do wybuchu powstania? Jak ono przebiegało? Co zrobili nasi sojusznicy? Jaką cenę zapłaciła Warszawa? Dlaczego zawsze powinniśmy o ich bohaterstwie pamiętać?
Uczniowie klas VIII mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat Powstania Warszawskiego, o którym uczyli się już na lekcjach historii w ramach realizacji treści podstawy programowej.

Chętni uczniowie klas VI-VIII SP przygotowali po zajęciach dodatkowo w formie plakatów informacje o Powstaniu i jego uczestnikach, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży w tym narodowym zrywie.
Projekt został przyjęty przez uczniów z dużym zainteresowaniem. Poznając historię powstańców, także tych najmłodszych, mieli oni okazję wzmacniać poczucie swojej tożsamości narodowej i postawy patriotyczne. Mamy nadzieję, że zajęcia rozbudziły ich wrażliwość społeczną i przekonanie, ze żyjący Powstańcy zasługują nie tylko na pamięć, ale także na wszelką możliwą pomoc.

Szkolnym koordynatorem akcji była Pani  Ewa Maślanka.

Link do galerii