Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 5943

 Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do nowo tworzonego oddziału w Przedszkolu w Zespole Szkół w Łukawcu na rok szkolny 2023/2024. - link

 

Zarządzenie nr 1650 2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje,
że Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkół w Łukawcu
na rok szkolny 2023/2024
rozpocznie się od dnia od 1 marca 2023 r.,
zgodnie z Zarządzeniem NR 1519/2023 Wójta Gminy Trzebownisko
 z dnia 16 stycznia 2023r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA w Zespole Szkół w Łukawcu na rok  szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Łukawcu  w terminie od 1 do 21 marca 2023 r. w godzinach od 7.00 - 15.00 .

Dla dzieci, które będą  kontynuować uczęszczanie do przedszkola
w Zespole Szkół w Łukawcu, Rodzice wypełniają
DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  
 otrzymaną od wychowawcy w danej grupie przedszkolnej.Dokumenty do pobrania poniżej:

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ŁUKAWCU – ROK SZKOLNY 2023/2024
           - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA
          - UCHWAŁA nr XLI/410/18 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 18 stycznia 2018 r.
          - ZARZĄDZENIE NR 1519/2023 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 16 stycznia 2023 r.

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

 

Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola.