Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 3391

 

               Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje,

że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łukawcu

 na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od  dnia od 1 marca 2023r.,

zgodnie z Zarządzeniem NR 1520/2023

Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 16 stycznia 2023 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 w Zespole Szkół w Łukawcu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Łukawcu

          w godzinach od 700 - 1500 w terminie od 01 do 17 marca 2023 r.

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

 

 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół   

     w Łukawcu w roku szkolnym  2023/2024 wraz z klauzulą informacyjną.

- Zarządzenie nr 1520 /2023 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 16 stycznia 2023 r.

 

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

2. Lista dzieci przyjętych do klasy 1