Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

Odsłony: 3592

Szanowni Państwo!!!

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje że,

od dnia 1 września 2022 r. zostaje zmieniona stawka żywieniowa w szkole podstawowej i przedszkolu.


I. Żywienie – Przedszkole - 7,00 zł.  / słownie: siedem zł / wg podziału
•    śniadanie –  2,00 zł
•    zupa –  0,80 zł
•    II danie –  3,00 zł
•    podwieczorek – 1,20 zł
 
II. Żywienie - Szkole Podstawowej - 6,00 zł / słownie: sześć zł /
•    zupa – 1,50 zł
•    II danie - 4,50 zł


UWAGA !!!
Opłaty za żywienie dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu należy

regulować  tylko w  formie wpłat na konto!!!


Numer konta – ŻYWIENIE (szkoła i przedszkole):    41 9191 0000 2001 0008 5023 0002  
                                    

Numer konta do OPŁATY STAŁEJ (przedszkole):  14 9191 0000 2001 0008 5023 0003

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 8-go dnia każdego miesiąca.

Przypominam, że odpisy za obiady dokonywane są od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności dziecka.
 O szczegółach zapisu na obiady w szkole zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców klas.


                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu
                                                                                                                      Małgorzata Kowal