Łukawiec 423, ,
36-004 Łąka

Szkoła 17 7715549, Intendent 17 7715645
.

We wtorek 21 listopada 2023 r. 12 osobowa grupa uczniów kl. 8 naszej szkoły pod opieką wychowawczyni Pani Doroty Pudło i Pani pedagog Agaty Plizgi wzięła udział w trzecim spotkaniu z cyklu „Wtorki z Panem Cogito”. Warsztaty, które odbyły się na Uniwersytecie Rzeszowskim miały tytuł ,,Myślenie się kalkuluje?!”. Wydarzenie odbyło się w dużej auli placówki, jego organizatorem jest Instytut Filozofii Kolegium Nauk Humanistycznych. Celem wydarzenia było poszerzenie horyzontów młodzieży ze szkół rzeszowskich i podrzeszowskich. Uczniowie mogli się dowiedzieć, czy myślenie się kalkuluje oraz mogli poznać tajniki biznesu od gości specjalnych wydarzenia, a także mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie i quizie. Natomiast dla  aktywnych uczestników dyskusji czekały nagrody i niespodzianki.
Pan Cogito jest bohaterem Herbertowskich wierszy. Postać ta uczy czytelników, że tylko człowiek myślący może prowadzić odważne i sprawiedliwe życie. Cykl spotkań „Wtorki z Panem Cogito” mają otworzyć przed uczestnikami możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy, kompetencji społecznych, w skład których wchodzą umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji, rozmowy, otwartość na cudze poglądy, ale również zdolność obrony własnych. Celem wydarzeń jest doskonalenie kompetencji miękkich.
Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania.

Galeria

W środę 22 listopada 2023 r. odbył się w naszej szkole ogólnopolski konkurs ,,Alfik Matematyczny’’. W tym roku w  konkursie wzięło udział aż 37 uczniów z klas 1 - 8. Uczniowie pisali konkurs pod nadzorem komisji konkursowej Pani Doroty Pudło, Pani Ewy Prucnal i Pani Katarzyny Kamińskiej – Kazak. Najmłodsi uczestnicy pisali w oddzielnej sali, ponieważ  korzystali z czytania poleceń do zadań przez nauczyciela. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
,,Alfik Matematyczny’’ to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora www.jersz.pl.
Wyniki konkursu ukażą się już wkrótce.
Zapraszamy do galerii zdjęć z konkursu.

Galeria

>